ValkerijNoordNederland
Roofvogels & Uilen

In het kader van onze nieuwe roofvogels de woestijnbuizerds Thunder & Lightning.

De vogels zullen nog volop getraind worden, daarom is het voor nu nog niet mogelijk verjaging & overlast bestrijding  aan te bieden.

We houden u op de hoogte.

Zodat u in de toekomst ook bij ons terecht kan voor al uw problemen omtrent verjaging en overlast bestrijding!!